امروز چهارشنبه ۰۱/۲/۲۸
پنجمین همایش گره طلایی رشتی زاده در قم برگزار شد

پنجمین همایش گره طلایی رشتی زاده در قم برگزار شد

به گزارش گروه خبری بنیاد فرهنگی هنری رشتی زاده، پنجمین همایش گره طلایی رشتی‌زاده ظهر جمعه، ۱۶...

پانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف استان قم افتتاح شد

پانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف استان قم افتتاح شد

پانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف استان قم در مراسمی با حضور مسئولان استانی و رئیس مرکز ملی فرش ایران...

فرش دستباف ظرفیت ایجاد 40 هزار فرصت شغلی در قم دارد

فرش دستباف ظرفیت ایجاد 40 هزار فرصت شغلی در قم دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ابوالفضل رجبیان با اشاره به اینکه صنعت فرش دستباف قم ظرفیت ایجاد چهل...

کمیته فرش استان قم تشکیل شد

کمیته فرش استان قم تشکیل شد

  نشست کمیته فرش استان قم با حضور رییس مرکز ملی فرش ایران، معاون استانداری، رییس سازمان صنعت،...

چهارمین همایش

چهارمین همایش "گره طلایی" رشتی زاده در قم برگزار شد

  به گزارش گروه خبری بنیاد فرهنگی هنری رشتی زاده، چهارمین همایش" گره طلایی" رشتی زاده ظهر روز...

  • پنجمین همایش گره طلایی رشتی زاده در قم برگزار شد
  • پانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف استان قم افتتاح شد
  • فرش دستباف ظرفیت ایجاد 40 هزار فرصت شغلی در قم دارد
  • کمیته فرش استان قم تشکیل شد
  • چهارمین همایش

فهرست مطلب

تحقيق و نگارش: سعيد رونقيان تبريزی


از آنجا که فرش حاصل فعل بشری است ، برای تعريف ، توضيح و تبيين آن در ابعاد گوناگون ، ناگزيربايد مقدمه ای ارائه شود .
بر اهل خرد پوشيده نيست که هيچ اقدام ارادی و آگاهانه بشری بدون وجود انگيزه ، قابليت بروز و فعليت نداشته وبه عبارت ديگر هر عمل فردی يا جمعی که ناشی  از طرح وبرنامه ای باشد ،  حاکی از وجود انگيزه لازم وکافی برای وقوع آن در ساحت نظر و عرصه عمل است.
البته گاهی يک انگيزه می تواند منشا يک يا چند فعل فرهنگی ، اقتصادی يا اجتماعی شود .
مثلا : فردی با انگيزه خير انسانی مدرسه ای بنا می کند ، اين انگيزه واحد ، منشاء افعال ذيل می گردد:
الف : ايجاد اشتغال برای فرد يا افرادی
ب : با سواد شدن عده ای
پ : بجا گزاردن نام نيک
و.....
همينطور يک فعل نيزشايد انگيزه های چند گانه داشته باشد .
مثلا : فردی پزشک می شود ، اين عمل می تواند چند انگيزه داشته باشد :
الف : خدمت به همنوعان
ب : ار ضاء نياز اقتصادی
پ : دستيابی به جايگاه مناسب اجتماعی
و.......  
و مثال های متعددی ديگری می توان در اين زمينه ارائه نمود .
البته شقّ سومی ازاعمال نيز وجود دارند که خارج ازچارچوب انگيزه ارادی وآگاهانه بوقوع می پيوندند ، که صرفنظرازعواقب ، عوارض و نتايج ، مثبت يا منفی آنها ، اين دسته ازاعمال را بايد اتفاق يا تصادف ناميد  .
مثلا : فردی در خواب شيء را بشکند ، به جهت فقدان انگيزه و اراده ، اين يک اتفاق با نتيجه منفی است .
و يا ، مثلا : فردی هسته ميوه ای را به زمين اندازد و تبديل به درختی مفيد برای خود يا ديگران شود ، اين نيز يک اتفاق با نتيجه مثبت است .
با عنايت به مقدمه فوق ، اينک چنانچه  بخواهيم  فرش را به  عنوان  يک  فعل  بشری در چهارچوب اين تعاريف  تبيين ، ومختصات و ويژه گی های کاربردی آن را احصاء نماييم ، بايد گفت : به جهت آنکه فرش دستباف فارغ ازنوع ، جنس و ابعاد آن ، حاصل يک فعل ارادی فردی يا گروهی می باشد ، قطعا ناشی ازيک انگيزه است . و به عبارت ديگر" فرش دستباف نتيجه مثبتی از يک فعل ارادی با انگيزه ای مشخص است". از اينروی لازم است قبل از هر سخني  ، نخست آن انگيزه مبنايی که موجب  وقوع فعلی ارادی برای توليد فرش است ، از منظر کاربردی تعريف شود ، تا در پرتو آن  ، در مسير کنکاش خود به  بيراهه نرويم .